عمومی زندگی سرگرمی خوابیدن عاشقانه عاشقانه

عمومی: زندگی سرگرمی خوابیدن عاشقانه عاشقانه سرگرمی هزار و یک شب عاشقانه ها

گت بلاگز اخبار اجتماعی بیمه‌شدگان مفقود شدن دفترچه درمانی خود را فوراً به شعبه تأمین اجتماعی اطلاع دهند

بیمه‌شدگان و مستمری بگیران شرکت تامین اجتماعی در صورت فقدان دفترچه درمانی، عنوان را سریعا به شعبه تأمین اجتماعی اطلاع دهند تا از سوء استفاده‌های احتمالی از آن ج

بیمه‌شدگان مفقود شدن دفترچه درمانی خود را فوراً به شعبه تأمین اجتماعی اطلاع دهند

بیمه شدگان مفقود شدن دفترچه درمانی خود را فوراً به شعبه تأمین اجتماعی اطلاع دهند

عبارات مهم : درمانی

بیمه شدگان و مستمری بگیران شرکت تامین اجتماعی در صورت فقدان دفترچه درمانی، عنوان را سریعا به شعبه تأمین اجتماعی اطلاع دهند تا از سوء استفاده های احتمالی از آن جلوگیری شود لیکن تبعات این سوء استفاده بیمه شده است را نیز در بر می گیرد.

به گزارش ایسنا و به نقل از اداره کل روابط عمومی شرکت تأمین اجتماعی، بیمه شدگان و مستمری بگیرانی که بنا به دلایلی دفاتر درمانی آن ها مفقود می شود باید با مراجعه به شعبه ضمن اعلام فقدان آن، جهت دریافت دفترچه درمانی المثنی نیز اقدام کنند.

بیمه‌شدگان مفقود شدن دفترچه درمانی خود را فوراً به شعبه تأمین اجتماعی اطلاع دهند

بیمه شدگان و مستمری بگیران شرکت تامین اجتماعی در هنگام مراجعه به مراکز ملکی این شرکت جهت دریافت خدمات نیاز به ارائه دفترچه ندارند و با ارائه کدملی پذیرش و خدمات را دریافت می کنند ولی در هنگام مراجعه به مراکز طرف قرارداد این شرکت نیاز به ارائه دفترچه درمانی هست، لذا بیمه شدگان و مستمری بگیران در حفظ و نگهداری دفترچه های درمانی بکوشند.

تکمیل فرم درخواست صدور دفترچه درمانی المثنی، پرداخت مبلغ خسارت صدوردفترچه درمانی المثنی و ارائه اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی صاحب دفترچه مفقودی مدارک مورد نیاز جهت صدور دفترچه المثنی است.

بیمه‌شدگان و مستمری بگیران شرکت تامین اجتماعی در صورت فقدان دفترچه درمانی، عنوان را سریعا به شعبه تأمین اجتماعی اطلاع دهند تا از سوء استفاده‌های احتمالی از آن ج

صدور دفترچه درمانی المثنی آن دسته از بیمه شدگان و مستمری بگیران و افراد تحت تکفل آنان که در اثر حوادث غیر مترقبه مفقود شود، بعد از تکمیل فرم درخواست صدور دفترچه درمانی المثنی و تاییدیه از مراجع ذیصلاح صرفاً بدون اخذ وجه خسارت مربوطه انجام می شود.

واژه های کلیدی: درمانی | مستمری بگیران | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz