عمومی زندگی سرگرمی خوابیدن عاشقانه عاشقانه

عمومی: زندگی سرگرمی خوابیدن عاشقانه عاشقانه سرگرمی هزار و یک شب عاشقانه ها

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی زیاد کردن قیمت حامل‌های انرژی در سال ۹۷ ممنوع شد

عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ مجلس شورای اسلامی بیان کرد که این کمیسیون زیاد کردن قیمت حامل های انرژی در سال آینده را ممنوع کرده است. 

زیاد کردن قیمت حامل‌های انرژی در سال ۹۷ ممنوع شد

زیاد کردن قیمت حامل های انرژی در سال ۹۷ ممنوع شد

عبارات مهم : انرژی

عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ مجلس شورای اسلامی بیان کرد که این کمیسیون زیاد کردن قیمت حامل های انرژی در سال آینده را ممنوع کرده هست.

به گزارش منزل ملت، جبار کوچکی نژاد در این باره که زیاد کردن قیمت حامل های انرژی در سال آینده چه سرنوشتی دارد، اظهارداشت: در کمیسیون تلفیق بودجه بند الحاقی تصویب شد که برابر آن دولت اجازه زیاد کردن قیمت را در سال آینده ندارد و این عنوان مشمول بر حال حامل های انرژی نیز است.

زیاد کردن قیمت حامل‌های انرژی در سال ۹۷ ممنوع شد

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به قانون برنامه ششم توسعه کل کشور، گفت: ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه به دولت اجازه می دهد که در مدت اجرای قانون برنامه زیاد کردن قیمت حامل های انرژی را به صورت پلکانی انجام دهد.

نماینده مردم رشت در مجلس دهم شورای اسلامی ادامه داد: قانون بودجه سنواتی برنامه و سیاست گذاری هر سال است بنابراین با بند الحاقی مصوب کمیسیون تلفیق بودجه زیاد کردن قیمت بنزین در سال ۹۷ ممنوع شده است است.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ مجلس شورای اسلامی بیان کرد که این کمیسیون زیاد کردن قیمت حامل های انرژی در سال آینده را ممنوع کرده است. 

عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۷ در آخر با اشاره به بندالحاقی گفت: این بند الحاقی عبارت کلی است که مشمول بر حال قیمت حامل های انرژی می شود.

واژه های کلیدی: انرژی | قانون | ممنوع | برنامه | کمیسیون | سال آینده | شورای اسلامی | مجلس شورای اسلامی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz