عمومی زندگی سرگرمی خوابیدن عاشقانه عاشقانه

عمومی: زندگی سرگرمی خوابیدن عاشقانه عاشقانه سرگرمی هزار و یک شب عاشقانه ها

گت بلاگز اخبار حوادث شلاق و تبعید مجازات پسر آزارگر

پسر ورزشکار که متهم است پنج سال خواهر دوست صمیمی‌اش را آزار داده دیروز پای میز محاکمه ایستاد و از اتهام تجاوز به عنف تبرئه شد. قضات دادگاه این پسر را به 99 ضربه

شلاق و تبعید مجازات پسر آزارگر

عبارات مهم : پرونده

پسر ورزشکار که متهم است پنج سال خواهر دوست صمیمی اش را آزار داده دیروز پای میز محاکمه ایستاد و از اتهام تجاوز به عنف تبرئه شد. قضات دادگاه این پسر را به 99 ضربه شلاق و دو سال تبعید محکوم کردند.

به گزارش جام جم، پیگیری به این پرونده به دنبال شکایت دختر 25ساله ای به نام دنیا شروع شد. وی گفت: دوست صمیمی برادرم به نام آرش از پنج سال قبل با من رابطه برقرار کرد و در این مدت مدام مرا آزار داد.

این ماجرا حتی باعث شد یکبار دست به خودکشی بزنم. به دنبال این شکایت آرش 29ساله بازداشت شد ولی آزار دختر جوان را انکار کرد و گفت: من و برادر دنیا هم باشگاهی هستیم و سال ها پیش در ورزشگاه با هم آشنا شدیم.

شلاق و تبعید مجازات پسر آزارگر

من هر لحظه به منزل آنها رفت و آمد داشتم. حتی هنگامی که دانشگاه در شمال کشور قبول شدم آنها خودشان ویلایشان را به من دادند تا به آنجا بروم.

آنها همگی مرا دوست داشتند تا این که متوجه علاقه دنیا به خودم شدم. او از من خواست تا با هم در ارتباط باشیم ولی چون قبول نکردم دست به خودکشی زد. من به همین خاطر به ملاقات دنیا رفتم و تلاش کردم او را ارام کنم ولی هرگز او را آزارنداده ام.

پسر ورزشکار که متهم است پنج سال خواهر دوست صمیمی‌اش را آزار داده دیروز پای میز محاکمه ایستاد و از اتهام تجاوز به عنف تبرئه شد. قضات دادگاه این پسر را به 99 ضربه

با بیانات پسر جوان، وی دیروز در شعبه چهارم دادگاه کیفری یک استان پایتخت کشور عزیزمان ایران به ریاست قاضی عبداللهی و با حضور یک قاضی مستشار پای میز محاکمه ایستاد. وی منکر آزار دنیا شد و گفت: چون قبول نکردم با دنیا رابطه دوستانه داشته باشم او علیه من شکایت کرده است.

در این میان دنیا پسر جوان را دروغگو خواند و گفت: او بارها مرا به منزل ارزش برد و آزار داد و حتی خواهرش نیز در جریان این رابطه بود.

در آخر این جلسه هیات قضایی وارد شور شد و با توجه به مدرک های موجود در پرونده آرش را از اتهام تجاوز به عنف تبرئه و وی را به خاطر رابطه پنهانی با دختر جوان به 99 ضربه شلاق و 2 سال تبعید محکوم کرد.

شلاق و تبعید مجازات پسر آزارگر

واژه های کلیدی: پرونده | خودکشی | دادگاه | تجاوز به عنف | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz